Bán KaoUpX tại Bắc Giang

Xếp hạng bài viết

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 1800 6855 để được hướng dẫn hoặc mua hàng online bằng cách gọi tới số điện thoại 01698 483 913

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận/huyện Số điện thoại
1 ĐL Số 22 MEDIFLATEX Khu phố 5, TT Thắng Hiệp Hòa 0949928650
2 QT 81 Chợ Dật, Hợp Thịnh Hiệp Hòa 1688200026
3 QT 87 – CTCP dược vật tư y tế Phan Anh Khu 5, TT Thắng, Hiệp Hòa, BG Hiệp Hòa 0986,528,115
4 QT 512 Hoàng Lương Hiệp Hòa 0986 495 232
5 QT 09 Đông Lỗ Hiệp Hòa 0944.981.802
6 QT 668 – CTCP dược vật tư y tế Phan Anh Khu 5, TT Thắng, Hiệp Hòa, BG Hiệp Hòa 0986,528,115
7 QT 09A Đức Thắng Hiệp Hòa 0979.692.043
8 QT 769 176 đường Nguyễn Trãi –  TT. Vôi Lạng Giang 0982.949.212
9 QT 711 CNDP Lạng Giang TT kép Lạng Giang 01688861353
10 QT 703 Hương Lạc Lạng Giang 0989.202.908
11 QT Tâm Đức 144 TT Đồi Ngô Lục Nam 0988.698.896
12 Qt Hồng Hợi Ki-ốt 05- Chợ Chàng- TT Lục Nam Lục Nam 0169.399.7328
13 QT 235 Chu Điện Lục Nam 0983.463.545
14 QT 106 TT Chũ,Lục Ngạn,BG Lục Ngạn 02403882337/ 0987,884,479
15 QT 101 TT Chũ, Lục Ngạn, BG Lục Ngạn 0944891964
16 QT 103 Phố Biển- Biển Động Lục Ngạn 0978.009.885
17 QT 129 125 Phố Kim- Phượng Sơn Lục Ngạn 0972.259.171
18 QT Phú Hà Ngõ Giữa- Việt Ngọc Tân Yên 0987.496.941
19 QT 403 – Bà Sánh TT Cao Thượng,Tân Yên,BG Tân Yên 02403878312
20 QT Trường Hà Nhã Nam Tân Yên,Bắc Giang Tân Yên 0989922858
21 Cty Dp Ngọc Đông 08/294 Lê Lợi, P.Hoàng Văn Thụ TP Bắc Giang 0240.2240815
22 NT Dũng Dương 137, Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 0912030861
23 NT Hà Hiển 149 Trần Nguyên Hán, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 0966460966
24 QT Số 36 Cổng Số 03,Chợ Quán Thành, Bắc Giang TP Bắc Giang 0983500073
25 NT Đặng Khánh 210 Lê Lợi, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 02403855240
26 NT Minh Ngân 78,Chợ Thương, TP Bắc Giang. TP Bắc Giang 02403855358
27 QT số 16. 45 Đường Phùng Trạm,Phường Thọ Xương,TP Bắc Giang . TP Bắc Giang
28 QT Hưng Biên Song Mai TP Bắc Giang 0945.110.683
29 QT Hoa Hoa Chợ Hà VỊ, Trần Nguyên Hãn, Bắc Giang TP Bắc Giang 01688.232.885
30 QT Số 02- CTDP Khánh Sơn Thôn Đông, Tự Lạn Việt Yên 0946651187
31 QT Gia Bảo Xóm 6, Việt Tiến, Việt Yên, BG Việt Yên 0986,013,113
32 QT Phong Phú Trung Đồng- Vân Trung Việt Yên 0166.255.4678
33 QT 606 Thôn Sen Hồ, TT Nếnh, H Việt Yên, Bắc Giang Việt Yên 0978.469,699
34 QT Nhẫn Thoải  TT Neo Yên Dũng 0982398557
35 QT Vân Khương Tổ dân phố Quán Trắng- Tân Dân Yên Dũng 098.848.8534
36 QT 104 – CT CP Bắc Giang Phố Kép, Hồng Giang, Lục Ngạn Yên Thế 0167,996,8144
37 QT 99 Số 109. Cả Trọng. Cần Gồ, Yên Thế, BG Yên Thế 0972,978,447
38 QT Bích Hạnh Phố Thống Nhất, Bố Hạ, Yên Thế, BG Yên Thế 01649,616,097

Bình luận facebook