Bán KaoUpX tại Phú Thọ

Xếp hạng bài viết

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 1800 6855 để được hướng dẫn hoặc mua hàng online bằng cách gọi tới số điện thoại 01698 483 913

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận/huyện Số điện thoại
1 NT Gia Phú 181 Đường Hòa Phong, Phường Nông Trang TP Việt Trì 989986048
2 QT Nga Linh Khu 2A chợ nông trang, phường nông trang TP Việt Trì 01635630716
3 QT Nguyệt Châu Kiot 9 Khu 1 Vân Phú, Phường Vân Phú TP Việt Trì 1666682682
4 QT khánh Linh ( QT số 47 ) Số 122 Khu Đường Nam, TT Phong Châu Phù Ninh 0975662754
5 NT An Hưng P.Minh Phương TP Việt Trì 01655462492/ 0978,986,696

Bình luận facebook